JW Studio

Autorska pracownia
architektury i wnętrz

Oferta

Adaptacje projektów katalogowych
Projekty wnętrz
Projekty ogrodów
Inwentaryzacje budowlane
Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Projekty budowlane i wykonawcze:

  • Budynki przemysłowe i magazynowe
  • Budynki biurowe
  • Budynki handlowe i usługowe
  • Domy jednorodzinne, rezydencje, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Informacje

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie uwzględniając stopień skomplikowania budynku i jego wielkość oraz oczekiwania Inwestora co do zakresu i formy projektu.

JW Studio Pracownia Architektury Joanna Woszczyńska
504 575 291
[email protected]
ul. Generała Bema 16, 23-300 Janów Lubelski
NIP: 8621644152

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr 45/PKOKK/2017